کابل caful بیسوس


  • 🌟کابل بیسوس caful

  • Usb دو طرفه

  • Slim تر نسبت به کابلهای معمولی

  • در دو انداره یک متری و دو متری

  • کیفیت عالی

  • 💰قیمت(بر مبنای به طول )بدون گارانتی:65و‌75 هزار تومان

    با گارانتی:85 و 90 هزار تومان