1. رعایت شئونات اسلامی و قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی
  2. این سایت متعلق به فروشگاه اپل خلیج فارس می باشد و هدف آن معرفی و فروش محصولات اپل و آموزش در این زمینه می باشد.
  3. میلغ واریزی هزینه مربوط به محصول می باشد و هزینه حمل و نقل به صورت جداگانه محاسبه می شود و در صورت سفارش به صورت پیک هزینه پیک به صورت حضوری دریافت می شود.