فروش اقساطی آیفون 8 و 8 پلاس

فروش اقساطی آیفون 8 و 8 پلاس

نحوه حساب کردن اقساط

مثال

فرض کنید یک عدد تلفن همراه به مبلغ 30/000/000 ریال فروخته شده است ( جمع کل فاکتور می تواند شامل لوازم جانبی ، برنامه و … باشد ) – مشتری می خواهد در 12 ماه طی 4 فقره چک ان ر پرداخت نماید

1- در مرحله اول 4% ( کارمزد ) به مبلغ کل فاکتور افزوده می گردد .

31/200/000 = %4 + 30/000/000

2- مرحله دوم یک چهارم مبلغ بصورت نقدی دریافت می گردد .

7/800/000 = 4 ÷ 31/200/000

3- مرحله سوم مبلغ نقدی از کل فاکتور کسر می گردد .

23/400/000 = 7/800/000 – 31/200/000

4- مرحله چهارم ، مبلغ باقی مانده ی مرحله سوم ضرب در 1/7% و عدد به دست اماده ضرب در ( تعداد ماه های درخواستی مشتری ) می گردد .

397/800 = %1/7 × 23/400/000

4/773/600 = 12 × 397/800

5-مرحله پنجم مبلغ پایانی بدست آمده در مرحله چهارم به مبلغ نهایی مرحله سوم جمع گردیده و تقسیم بر تعداد ماه های درخواستی مشتری ( در این مثال 12 ماه می باشد ) می گردد . همچنین بابت هر عدد چک مبلغ  10/000 ریال به مبلغ نهایی افزوده می شود . عدد ذیل مبلغ نهایی هر قسط می باشد .

28/173/600 = 4/773/600 + 23/400/000

28/213/600 = 40/000 + 28/173/600

7/053/400 = 4 ÷ 28/312/600

 

 

نظر خود را بنویسید